Aturan 17 Pupuh Sunda

0 Comments

Saya menuliskan ini sebagai pengingat buat diri sendiri tentang 17 Pupuh Sunda (Pupuh = lagu tradisional Sunda).

 1. Asmarandana:
  Watek: (kadeudeuh, kaasih, kanyaah) (rasa sayang, cinta)
  7 padalisan
  (8-i), (8-a), (8-o/é), (8-a), (7-a), (8-u), (8-a)

  Dengar lagu Asmarandana:


 2. Balakbak:
  Watek: (heureuy/banyol tapi sopan) (candaan yang sopan)
  3 padalisan
  (12 + 3-é), (13 + 3-é), (12 + 3-é)

  Dengar lagu Balakbak:


 3. Dangdanggula:
  Watek: (kabungah/kagumbiraan) (kesenangan/riang gembira)
  10 padalisan
  (10-i), (10-a), (8-é/o), (7-u), (9-i), (7-a),(6-u), (8-a), (12-i), (7-a)

  Dengar lagu Dangdanggula:


 4. Durma:
  Watek: (gedé harepan) (besar harapan)
  7 padalisan
  (12-a), (7-i), (6-a), (7-a), (8-i), (5-a), (7-i)

  Dengar lagu Durma:


 5. Gambuh:
  Watek: (kanyeri/kasedih/kasusah) (kesakitan, kesedihan, kesusahan)
  5 padalisan
  (8-u), (8-u), (8-i), (7-a), (8-a/u), (8-a/o)

  Dengar lagu Gambuh:


 6. Gurisa:
  Watek: (ngalamun/malaweung) (melamun)
  6/8 padalisan
  (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), /+8-a, 8-a/

  Dengar lagu Gurisa:


 7. Juru Demung:
  Watek: (bingung ku kalakuan sorangan) (bingung akan kelakuannya sendiri)
  5 padalisan
  (8-a), (8-u), (6-i), (8-a), (8-u)

  Dengar lagu Juru Demung:


 8. Kinanti:
  Watek: (nungguan pinuh pangharepan/kanyaah) (menunggu dengan penuh harapan/sayang)
  6 padalisan
  (8-u), (8-i), (8-a), (8-i), (8-a), (8-i)

  Dengar lagu Kinanti:


 9. Lambang:
  Watek: (banyol pikiraneun) (bercanda yang perlu berpikir untuk mengerti candaanya)
  8 padalisan
  (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a)

  Dengar lagu Lambang:


 10. Magatru:
  Watek: (sedih/handeueul ku kalakuan sorangan/mapatahan) (sedih/menyesali kelakuan sendiri, nasihat)
  5 padalisan
  (12-u), (8-i), (8-u), (8-i), (8-o)

  Dengar lagu Magatru:


 11. Maskumambang:
  Watek: (kanalangsaan/sedih bari ngenes haté) (kesedihan yang mendalam)
  4 padalisan
  (12-i), (6-a), (8-i), (8-a)

  Dengar lagu Maskumambang:


 12. Mijil:
  Watek: (sedih gedé harepan) (sedih namun besar harapan)
  6 padalisan
  (10-i), (6-o), (10-é), (10-i), (6-i), (6-u)

  Dengar lagu Mijil:


 13. Pangkur:
  Watek: (ambek kapegung) (marah terpendam)
  7 padalisan
  (8-a), (12-i), (8-u), (8-a), (12-u), (8-a), (8-i)

  Dengar lagu Pangkur:


 14. Pucung:
  Watek: (ambek ka diri sorangan/teu panuju haté) (marah pada diri sendiri/ hati tidak setuju)
  4 padalisan
  (12-u), (6-a), (8-i), (12-a)

  Dengar lagu Pucung:


 15. Sinom:
  Watek: (kagumbiraan/kadeudeuh/sumanget) (kegembiraan/Rasa sayang/Semangat)
  9 padalisan
  (8-a), (8-i), (8-a), (8-i), (7-i), (8-u), (8-a), (8-i), (12-a)

  Dengar lagu Sinom:


 16. Wirangrong:
  Watek: (kawiwirangan ku polah sorangan) (malu oleh kelakuannya sendiri)
  6 padalisan
  (8-i), (8-o), (8-u), (8-i), (8-a), (8-a)

  Dengar lagu Wirangrong:


 17.  Ladrang:
  Watek: (resep banyol bari nyindiran) (bercanda sambil menyindir)
  4 padalisan
  (10-i), (4-a), (8-i), (12-a)

  Dengar lagu Ladrang:


Watek = Penjiwaan
Padalisan = baris
(8-i) = 8 suku kata, dengan suku kata terakhir, mengandung huruf vokal "i"

***

Sumber materi tulisan:
https://www.facebook.com/i.wayan.kiara

Sumber lagu Pupuh:
https://archive.org/details/pupuhYou may also like

Tidak ada komentar:

Copyright © 2018 - irpanisme.com. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © 2020